Omsorgshjemmet har flere hunder av rasene labrador, pomeranian og drever. Vi har også gode muligheter for annet dyrehold etter brukernes ønsker og interes...

Les mer

Bo og omsorgshjemmet disponerer egen minibuss som brukes til turer av ulike slag. Det innebærer alt fra korte turer til Ørje for nødvendige gjøremål til l...

Les mer

Det er rike muligheter for turer og aktiviteter i skog og mark. Her er det bare brukernes mobilitet og fantasi som er de begrensende faktorene. Nevnes kan...

Les mer

Det finnes et bredt spekter av kulturtilbud i omsorgshjemmets nærmiljø. Vi tilrettelegger og følger opp brukerne slik at de kan delta i ulike kulturarrang...

Les mer

Bo og omsorgshjemmet har egen lærer som kan tilrettelegge vokenopplæring innen mange fag og områder for de som måtte ønske eller ha behov for det.

Les mer

Omsorgshjemmet har ulike spill til bruk både ute og inne. Dette skaper en fin plattform for mange hyggelige og sosiale kontakter brukerne imellom og mello...

Les mer

Det finnes muligheter for arbeid og arbeidstrening både ved hjemmet og ute i skjermede aktiviteter og innen det vanlige næringslivet med tilpassninger for...

Les mer

Omsorgshjemmet har eget trimrom med mye treningsutstyr som beboerne kan benytte seg av. I tillegg finnes utallige muligheter på utearealene og i terrenget...

Les mer

Animal Assisted Therapy Animal assisted therapy, eller dyre-assistert behandling, har i lengre tid vært brukt, da særlig i USA, som et supplement til ordi...

Les mer