Arbeid og arbeidstrening

Det finnes muligheter for arbeid og arbeidstrening både ved hjemmet og ute i skjermede aktiviteter og innen det vanlige næringslivet med tilpassninger for den enkelte.

Eksempler ved hjemmet:

 • generelt utearbeid og oppfølgning av daglige gjøremål som vil variere mye avhengig av årstidene
 • dyrestell
 • hagestell med dyrking / stell av frukttrær, grønnsaker, poteter og bær.
 • ettersyn og vedlikehold av bygninger og annet utstyr.
 • trearbeider - vi har eget snekkerverksted med blant annet dreibenk, høvelbenker og annet nødvendig utstyr. Lokalene kan også brukes til malingsarbeider.
 • "mekking" - vi har eget verksted med smøregrav og en del utstyr for stell og vedlikehold av biler, mopeder osv.
 • arbeid med skog og ved. Muligheter for å drive sitt eget lille vedutsalg.
 • daglig ansvar for eget rom
 • ansvar for rydding og renhold av fellesarealer

Eksempler ute:

 • dagaktivitet / jobb ved vernet bedrift
 • dagaktivitet / jobb på gård
 • dagaktivitet / jobb i offentlig regi