Dyr

Hundeaktviteter kan være:

Omsorgshjemmet har flere hunder av rasene labrador, pomeranian og drever. Vi har også gode muligheter for annet dyrehold etter brukernes ønsker og interesser. Hundene er rolige og tillitsfulle og skaper mye aktivitet og nærhet for brukerne. De er en naturlig del av livet ved omsorgshjemmet både ute og inne.

  • ansvar for "egen" hund
  • stell
  • gå turer
  • lydighetstrening osv.

Hovedaktiviteten vil dog være nærværet med en hund og hvis ønskelig å ha ansvaret for denne i hverdagen.

Det er også muligheter for at brukere selv kan ha med seg sin egen hund eller andre dyr de måtte ha.

Bo og omsorgshjemmet har 2 stallplasser og fine muligheter for hestehold med de aktivitetene det medfører. Stedet har mange muligheter innen området "dyr" som kan videreutvikles i tråd med brukernes ønsker.