Kultur

Det finnes et bredt spekter av kulturtilbud i omsorgshjemmets nærmiljø. Vi tilrettelegger og følger opp brukerne slik at de kan delta i ulike kulturarrangement. Nevnes kan ...

  • tilgang til bibliotek med utleie av bøker og filmer
  • kinobesøk
  • medlemskap / deltagelse i ulike lag og foreninger som det finnes et stort utvalg av.
  • kristelige møter i kirke og andre forsamlingslokaler
  • sangkvelder ute og hjemme
  • PC og internett