Voksenopplæring

Bo og omsorgshjemmet har egen lærer som kan tilrettelegge vokenopplæring innen mange fag og områder for de som måtte ønske eller ha behov for det.