Ledige plasser

Det er i dag ledig plass ved Fløvik Bo- og Omsorgshjem.

Døgnprisen ved omsorgshjemmet baserer seg på den enkelte brukers omsorgs- / oppfølgningsbehov og andre tjenester oppdragsgiver ønsker å inkludere i det totale tilbudet.

Omsorgshjemmet trenger derfor informasjon om brukerens funksjonsnivå fysisk, psykisk og sosialt før døgnprisen kan fastsettes.

All informasjon om beboere er underlagt taushetsplikt.

Døgnprisen kan justeres opp og ned i løpet av avtaleperioden basert på brukerens oppfølgnings- og funksjonsnivå. Enhver endring avtales med oppdragsgiver.