Målgruppe

Omsorgshjemmet er et bo- og aktivitetstilbud til voksne mennesker som ikke klarer seg alene i det åpne samfunnet.

Våre brukere befinner seg ofte i området mellom spesialisthelsetjenesten / institusjon og muligheten for å kunne bo i egen leilighet / bolig.

Målgruppen er i hovedsak personer med psykiske lidelser ofte i koblet sammen med rusproblematikk og sosiale problemer.

Tilbudet ved omsorgshjemmet egner seg godt som ettervernshjem i overgangsfasen fra institusjon og til egen bolig. Mange trenger denne fasen en gradvis overgang i trygge omgivelser med omsorg og tett oppfølgning. En slik gradvis overgang til det åpne samfunnet ivaretar behandlingsresultatet fra spesialisthelsetjenesten. Vedkommende kan da i sitt eget tempo bygge opp sin fysiske og psykiske helse og troen på seg selv. Først da er han / hun klar for neste skritt ut i det åpne samfunnet.

Tilbudet er også et godt alternativ som avlastningshjem for mennesker som normalt sett klarer seg selv i egen bolig eller sammen med pårørende, men som er slitne og trenger en periode i trygge omgivelser med tettere oppfølgning og omsorg.

Omsorgshjemmets mål er at våre brukere skal:

  • Gjenvinne og bevare sin fysiske og psykiske helse
  • Utvikle sin sosiale funksjonsevne og trygghet
  • Oppnå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet for den enkelte