Ettervernshjem

Fløvik Bo og Omsorgshjem tilbyr ettervern, støtte og oppfølning for brukere etter utskrivning fra institusjon. Siktemålet er å legge forholdene tilrette for overgangen til et normalt og selvstendig liv i det åpne samfunnet. Ettervern er også av avgjørende betydning for å hindre tilbakefall.

Ettervern i regi av Fløvik bo og omsorgshjem drives for brukere som er utskrevet fra behandlingsinstitusjoner for rusmisbrukere og for brukere som har vært innlagt ved institusjoner innen psykisk helse. Ettervernet tilpasses den enkelte brukers behov innen flere områder og kan bestå av personlig støtte og oppfølgning og hjelp med sosiale utfordringer. Oppfølgning mht medisiner og kontakt med behandlingsapparatet og lege er også oppgaver som kan integreres i tilbudet. Vi er i tillegg behjelpelig med aktiviseringstilbud, transport og arbeidstilbud. Ettervern for brukere utskrevet fra behandlingsinstitusjoner vil også kunne inneholde fortsatt behandling og oppfølging fra våre fagpersoner.

Ettervern er også et naturlig tilbud ved utflytting fra Fløvik bo og omsorgshjem til et mer selvstendig liv i egen leilighet.

Målsettingen med ettervern i regi av Fløvik bo og omsorgshjem er å gi våre brukere et oversiktlig og trygt bomiljø hvor de kan få tilgodesett sine behov for omsorg og oppfølgning, struktur i hverdagen, tilrettelagt aktivitet, sosialt samvær og trygghet. Dette har vist å ha en meget god effekt på våre brukere. Ønsker du å vite mer om Fløvik Bo og Omsorgshjem sitt tilbud om ettervern?

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema