Personale

Olaf Fløvik
Virksomhetsleder

Olaf Fløvik er utdannet lærer ved Halden lærerhøgskole. Han har i hovedsak jobbet på ungdomstrinnet, før han i 1985 kjøpte Fløvik Bo- og Omsorgshjem sammen med sin kone. Han har siden vært virksomhetsleder med hovedansvar for administrasjon, personale/ansatte og miljøarbeid. Olaf har over 30 års realkompetanse innen fagområdene psykiatri, rusomsorg og miljøarbeid.

Einar Hennum
Psykiatrisk sykepleier

Einar Hennsum er utdannet sykepleier med videreutanning i psykiatrisk sykepleie. Han er tidligere ansatt ved Dikemark Sykehus, Sykehuset Buskerud, Psykiatrisk avd. Lier og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, avd. Vor Frue Hospital til 2006. Han har også hatt tilsyn og oppfølging av ulike bo og omsorgshjem siden 1989. Einar er engasjert av og samarbeider med Fløvik Bo- og Omsorgshjem siden sommeren 2009.

Per Håkon Eikeseth
Psykiater

Per Håkon Eikeseth er utdannet lege med spesialistutdanning i psykiatri. Han har tidligere vært ansatt ved psykiatrisk klinikk Vinderen og ved Dikemark sykehus. Siden 1997 har han vært avdelingsoverlege ved Lovisenberg Diakonale sykehus, avd. Vor Frues Hospital. Per Håkon er engasjert av og samarbeider med Fløvik Bo- og Omsorgshjem siden sommeren 2009

Anne Fløvik
Sykepleier

Anne Fløvik er utdannet ved Betanien sykepleiehøgskole i Oslo. Etter endt utdanning jobbet hun 6 år som sykepleier i Trøgstad og Marker kommune. I 1988 ble hun ansatt som faglig og medisinsk ansvarlig leder ved Fløvik Bo- og Omsorgshjem. Anne samarbeider tett med psykolog, psykiatrisk sykepleier, psykiater og omsorgshjemmets fastlege. Hun har også ansvar for innkjøp og kjøkken. Anne har jobbet innen rus og psykiatri i mer enn 25 år.