Om virksomheten

Fløvik Bo og Omsorgshjem er et lite, trygt og hjemmekoslig boalternativ med tilbud om AAT-terapi (Animal Assisted Therapy), arbeidstrening og fritidsaktiviteter.

Vi ønsker å gi våre brukere et oversiktlig og trygt bomiljø hvor de kan få tilgodesett sine behov for omsorg og oppfølgning, struktur i hverdagen, tilrettelagt aktivitet, sosialt samvær, trygghet og mellomenneskelig nærhet.

Kontinuitet og forutsigbarhet er grunnleggende elementer i hverdagen. Tett oppfølgning av en liten gruppe ansatte er med på å skape trygge mellomenneskelige relasjoner hverdagen.
Stedet har tilbud om Animal Assisted Therapy (AAT) eller dyre-assistert behandling. Dette er et opplegg vi har meget gode erfaringer gjennom mange år.

Tilbudet til den enkelte kan gjelde fra uker til et mer permanent bo- og omsorgstilbud avhengig av brukers forutsetninger og oppdragsgivers ønsker.

Omsorgshjemmets oppdragsgivere er i hovedsak kommuner. Omsorgshjemmets opptaksområde er hele landet.