Fløvik Bo og Omsorgshjem

Fløvik bo og omsorgshjem er et lite, trygt og hjemmekoselig bo- og omsorgstilbud for voksne mennesker som ikke klarer hverdagen alene i det åpne samfunnet.

Målgruppen for vårt omsorgshjem er mennesker med psykiske lidelser ofte i kombinasjon med rusproblematikk.

Vårt mål er at brukerne skal gjenvinne sin fysiske og psyiske helse samt sin sosiale trygghet slik at de kan fungere optimalt i samfunnet ut ifra sine forutsetninger.

Høyskoleutdannet ledelse innen helse og pedagogikk med 30 års erfaring innen rus og psykiatri samt et etablert og nært samarbeid med lege, psykolog, psykiater og psykiatrisk sykepleier sørger for god faglig kompetanse.

Omsorgshjemmet består av tre hus med til sammen 4 leiligheter, 8 enkeltrom og store fellesarealer innendørs. Gårdsplass med tilhørende store grøntområder gir mange muligheter utendørs.

Omsorgshjemmet ligger kun en drøy time fra Oslo.

Bærebjelkene i omsorgstilbudet er trygghet, omsorg, inkluderende miljø, forutsigbarhet, tilrettelagt aktivitet og sosialt samvær.

Omsorgshjemmet kan tilby Animal Assisted Therapy (AAT) - et opplegg som over år har vist meget positiv effekt på våre brukere.